تایـپوگرافـی
زمان کنونی: ۳۰-۰۵-۹۷، ۱۲:۲۷ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان
نویسنده: پرنسس
آخرین ارسال: خانم ریزه
پاسخ 6829
بازدید 290739

امتیاز موضوع:
  • 11 رای - 4.55 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تایـپوگرافـی
#1
[عکس: 1.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهي#2
[عکس: 2.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، hanieyh ، hamideh ، maedeh ، yasaman2001 ، sara74 ، barooni ، ♥صنم♥
#3
[عکس: 3.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهي#4
[عکس: 4.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، محبوبه1366 ، یوتا ، hanieyh ، hamideh ، maedeh ، reihoon ، yasaman2001 ، sara74 ، hannaneh ، barooni ، bahari ، ♥صنم♥
#5
[عکس: 5.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، hanieyh ، hamideh ، maedeh ، reihoon ، yasaman2001 ، sara74 ، dakhtare-darya ، barooni ، bahari ، ♥صنم♥
#6
[عکس: 6.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهي#7
[عکس: 7.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، محبوبه1366 ، hamideh ، maedeh ، reihoon ، yasaman2001 ، sara74 ، barooni ، bahari ، ♥صنم♥
#8
[عکس: 8.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهي#9
[عکس: 9.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، محبوبه1366 ، hamideh ، maedeh ، yasaman2001 ، sara74 ، dakhtare-darya ، barooni ، bahari ، ♥صنم♥
#10
[عکس: 10.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهي#11
[عکس: 11.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، sara74 ، ♥صنم♥
#12
[عکس: 12.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، sara74 ، ♥صنم♥
#13
[عکس: 13.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، sara74 ، ♥صنم♥
#14
[عکس: 15.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، sara74 ، ♥صنم♥
#15
[عکس: 16.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، sara74 ، ♥صنم♥
#16
[عکس: 17.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، sara74 ، ♥صنم♥
#17
[عکس: 18.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#18
[عکس: 19.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#19
[عکس: 20.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#20
[عکس: 21.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، sara74 ، ♥صنم♥
#21
[عکس: 22.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#22
[عکس: 23.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#23
[عکس: 24.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#24
[عکس: 25.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#25
[عکس: 26.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#26
[عکس: 27.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#27
[عکس: 28.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#28
[عکس: 29.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#29
[عکس: 30.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#30
[عکس: 31.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#31
[عکس: 32.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#32
[عکس: 33.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#33
[عکس: 34.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#34
[عکس: 35.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#35
[عکس: 36.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#36
[عکس: 37.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#37
[عکس: 38.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#38
[عکس: 39.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#39
[عکس: 40.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#40
[عکس: 41.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#41
[عکس: 42.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#42
[عکس: 43.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#43
[عکس: 44.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#44
[عکس: 45.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#45
[عکس: 46.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#46
[عکس: 47.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#47
[عکس: 48.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ×دختر بهار× ، ♥صنم♥
#48
[عکس: 49.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ×دختر بهار× ، ♥صنم♥
#49
[عکس: 50.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥
#50
[عکس: 51.jpg]
می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما
بی شرف ها یاد گرفته اند شــنا کنند ...
حسين پناهيسپاس شده توسط: sa armani ، ♥صنم♥


چه کسانی از این موضوع دیدن کرده اند
89 کاربر که از این موضوع دیدن کرده اند:
admin (۱۴-۱۱-۹۶, ۰۹:۱۹ ب.ظ)، لیلی (۱۶-۰۲-۹۶, ۰۹:۰۳ ب.ظ)، sadaf (۰۹-۱۰-۹۴, ۰۸:۲۹ ب.ظ)، varesh (۲۱-۰۴-۹۴, ۰۴:۵۹ ب.ظ)، زینب سلطان (۱۴-۰۶-۹۶, ۰۹:۴۵ ب.ظ)، hasti.cruel (۱۵-۰۴-۹۴, ۰۲:۱۹ ب.ظ)، v.a.y (۱۴-۱۱-۹۶, ۰۵:۱۳ ب.ظ)، maedeh (۱۶-۰۵-۹۴, ۰۲:۱۶ ق.ظ)، ×دختر بهار× (۰۲-۰۷-۹۴, ۱۰:۳۲ ب.ظ)، zahra97(baran) (۱۰-۰۴-۹۴, ۰۲:۱۷ ق.ظ)، I_Mohammad_I (۲۲-۰۲-۹۵, ۰۱:۳۰ ق.ظ)، N!rvana (۰۸-۰۲-۹۵, ۰۳:۳۹ ب.ظ)، .ShahrzaD. (۳۰-۰۳-۹۵, ۱۰:۱۱ ق.ظ)، Tasnim (۳۰-۰۷-۹۵, ۰۱:۴۰ ق.ظ)، ملکه برفی (۳۰-۰۹-۹۴, ۰۸:۵۹ ب.ظ)، yasaman2001 (۲۴-۰۵-۹۴, ۰۴:۳۶ ب.ظ)، hadis hpf (۱۵-۱۲-۹۵, ۱۲:۴۷ ق.ظ)، نويد (۲۸-۰۲-۹۵, ۰۵:۱۸ ب.ظ)، شیرین فرهمندپور (۱۵-۰۸-۹۴, ۱۰:۳۸ ق.ظ)، خانوم معلم (۲۲-۰۲-۹۵, ۰۹:۴۹ ب.ظ)، Ar.chly (۱۳-۰۴-۹۵, ۰۳:۲۴ ب.ظ)، sara74 (۱۶-۰۵-۹۴, ۰۹:۴۱ ب.ظ)، SilentCity (۱۰-۰۷-۹۴, ۰۲:۰۴ ب.ظ)، hedy (۱۱-۰۶-۹۴, ۰۱:۲۹ ق.ظ)، farnoosh-79 (۰۱-۰۸-۹۴, ۱۱:۱۱ ق.ظ)، ◀ M i s a N ▶ (۳۱-۰۴-۹۴, ۰۸:۱۳ ب.ظ)، ****Dayan**** (۲۰-۰۶-۹۴, ۱۲:۵۷ ق.ظ)، نیاز (۰۷-۰۶-۹۴, ۱۱:۳۲ ب.ظ)، Aiden22 (۰۴-۰۷-۹۴, ۰۵:۵۸ ب.ظ)، elham zelzele (۲۵-۰۴-۹۴, ۰۶:۱۵ ب.ظ)، forough (۰۹-۰۵-۹۴, ۰۴:۴۳ ب.ظ)، ♢Toktam♢ (۲۵-۰۴-۹۴, ۰۵:۲۴ ب.ظ)، دختر ایران (۱۷-۰۵-۹۴, ۰۷:۴۹ ب.ظ)، heliia (۲۵-۰۶-۹۴, ۰۶:۱۵ ب.ظ)، eris (۲۷-۰۵-۹۴, ۱۱:۴۱ ق.ظ)، nobody (۱۷-۰۴-۹۴, ۱۱:۳۹ ب.ظ)، Mehrad hidden (۱۴-۰۴-۹۴, ۰۴:۲۱ ب.ظ)، ..MiSs ZaHRa.. (۱۰-۰۴-۹۴, ۰۹:۲۱ ب.ظ)، آشوب (۲۵-۱۰-۹۴, ۰۲:۳۱ ق.ظ)، Elnaz23 (۰۷-۰۴-۹۴, ۰۱:۴۹ ق.ظ)، سهیلا (۰۶-۰۶-۹۴, ۰۱:۴۰ ق.ظ)، hannaneh (۲۶-۰۴-۹۴, ۰۶:۴۹ ب.ظ)، Death (۱۹-۰۶-۹۴, ۱۱:۱۴ ب.ظ)، deli67 (۰۳-۰۵-۹۴, ۰۷:۱۶ ب.ظ)، پروشات (۲۶-۰۴-۹۴, ۰۱:۰۲ ق.ظ)، *گیسو* (۰۲-۰۴-۹۵, ۱۲:۴۹ ق.ظ)، dakhtare-darya (۱۷-۰۵-۹۴, ۰۸:۴۲ ب.ظ)، 2fan2314 (۲۰-۰۷-۹۴, ۰۶:۲۰ ب.ظ)، .:Mahdis (۱۷-۰۵-۹۴, ۰۱:۱۱ ق.ظ)، آسیه (۲۳-۰۵-۹۴, ۱۲:۲۳ ق.ظ)، T a R a N e (۰۷-۰۶-۹۴, ۱۰:۵۹ ب.ظ)، رزبیتا (۱۶-۰۶-۹۴, ۱۲:۵۹ ب.ظ)، هبوط (۰۴-۰۷-۹۴, ۱۲:۱۲ ب.ظ)، pooyan (۱۶-۰۸-۹۴, ۱۲:۳۹ ب.ظ)، hasti.mehr (۱۸-۰۶-۹۴, ۰۶:۴۵ ب.ظ)، nza3380 (۲۷-۱۰-۹۴, ۱۲:۵۳ ق.ظ)، sarika (۲۰-۰۹-۹۴, ۱۰:۴۵ ب.ظ)، fatemeh . R (۳۰-۰۹-۹۴, ۰۶:۲۲ ب.ظ)، *hasti* (۱۵-۱۰-۹۴, ۰۷:۵۱ ب.ظ)، #*Ralya*# (۰۲-۱۰-۹۴, ۰۴:۲۸ ب.ظ)، melika.n (۱۴-۰۷-۹۴, ۱۰:۰۴ ب.ظ)، nasim30 (۱۹-۰۷-۹۴, ۱۱:۱۸ ب.ظ)، barooni (۱۵-۰۵-۹۵, ۰۵:۰۵ ب.ظ)، aydil (۱۸-۰۳-۹۵, ۰۳:۴۹ ب.ظ)، ****نگار**** (۰۱-۱۰-۹۴, ۰۳:۱۷ ب.ظ)، ♥صنم♥ (۱۱-۰۹-۹۶, ۰۸:۱۳ ب.ظ)، Mary.b (۰۱-۱۰-۹۴, ۰۳:۱۵ ب.ظ)، نفس2015 (۰۱-۱۰-۹۴, ۰۷:۲۵ ب.ظ)، زمرد (۲۳-۰۹-۹۴, ۰۷:۲۲ ب.ظ)، ali137620 (۰۴-۱۰-۹۴, ۰۶:۳۳ ب.ظ)، ӄoCholOo (۰۳-۱۰-۹۴, ۰۲:۴۱ ب.ظ)، nafas:) (۲۵-۱۰-۹۴, ۰۵:۲۷ ب.ظ)، bahari (۲۹-۰۳-۹۵, ۰۷:۰۶ ب.ظ)، خانم ریزه (۲۸-۰۲-۹۵, ۰۹:۴۲ ق.ظ)، AŋɨsA♪E (۱۰-۰۳-۹۵, ۱۲:۰۵ ق.ظ)، maryamix (۲۹-۰۵-۹۵, ۰۸:۵۱ ب.ظ)، دخترشب (۲۴-۰۶-۹۶, ۰۲:۰۸ ق.ظ)، Saramah (۰۴-۰۵-۹۵, ۰۹:۳۳ ب.ظ)، bita.s (۱۳-۰۴-۹۵, ۰۴:۲۷ ب.ظ)، AsαNα (۲۶-۰۷-۹۶, ۰۱:۵۳ ق.ظ)، دخترعلی (۰۸-۰۶-۹۶, ۰۸:۱۷ ب.ظ)، الهه مهدی (۰۸-۱۱-۹۵, ۰۵:۱۷ ب.ظ)، ففلی (۲۵-۰۹-۹۵, ۰۱:۴۵ ق.ظ)، :)nafas (۲۷-۱۲-۹۵, ۱۱:۴۸ ق.ظ)، بهار نارنج (۰۲-۰۴-۹۶, ۰۳:۵۲ ق.ظ)، ♥فاطیما♥ (۳۱-۰۶-۹۶, ۰۹:۲۳ ق.ظ)، دختر ستاره (۰۶-۰۹-۹۶, ۱۰:۵۲ ب.ظ)، author (۰۴-۱۲-۹۶, ۰۴:۱۳ ب.ظ)، Amira (۲۳-۰۲-۹۷, ۱۰:۱۹ ب.ظ)

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان