امتیاز موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
دانشگاه علوم پزشكي تهران
#1
مقدمه:


تاريخ علم در ايران عمري دراز دارد و قدرت دانش طب در اين سرزمين به بلنداي تاريخ آن است. از تأسيس مدرسه طب جندي شاپور تاكنون 1700 سال ميگذرد و در اين رهگذر دانشمندان و حكيمان ايراني در زمانهاي مختلف ستارههاي درخشان آسمان دانش بشري بودهاند و گستره علمي جهان چندين قرن متمادي متأثر از انديشمندان ايراني به خصوص طبيبان بنام روزگار، همچون رازي، ابن سينا، اهوازي، فارابي، بيروني و جرجاني بوده است.
اكنون دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان قديميترين مركز آموزش عالي نوين كشور و بزرگترين دانشگاه علوم پزشكي، ميراثدار اين تاريخ پر گوهر است. خوشبختانه اين دانشگاه در سال جاري در آغاز هشتمين دهه تأسيس موفق به دستيابي به ممتازترين مراتب علمي كشور شده است كه بارزترين آن كسب عنوان برترين دانشگاه علوم پزشكي كشور ميباشد.


تاريخچه:


اولين مركز نوين آموزش پزشكي در سال 1230 به عنوان بخشي از مدرسه دارالفنون بازگشايي شد. دانشكده پزشكي در سال 1313 تأسيس گرديد و بعد از انقلاب به همراه كليه بخشهاي وابسته به عنوان دانشگاه علوم پزشكي تهران از وزارت آموزش عالي جدا شده و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت.


سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • قديميترين و برجستهترين مركز پزشكي در كشور
 • پذيرش برترينهاي كنكور و دانشجويان ممتاز خارج از كشور
 • داشتن بيشترين دانشجو در رشتههاي پزشكي نسبت به ساير مراكز آموزش عالي ايران.
 • داشتن بزرگترين دانشكدههاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، توانبخشي، پيراپزشكي، بهداشت، پرستاري و مامايي در ايران
 • 2020عضو هيأت علمي در ده دانشكده و بيش از شصت و پنج مركز تحقيقاتي
 • بيش از 19000دانشجو
 • آموزش بيش از 2000 متخصص در بيش از 80 رشته تحصيلات تكميلي شامل كارشناسي ارشد، دكترا، فلوشيب و رزيدنتي.
 • جذب افراد در سنين مختلف در دورههاي شبانه
 • 142مركز تحقيقاتي:
 • پايگاه تحقيقات جمعيتي
 • مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام
 • مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان
 • مركز تحقبقات علوم قرآن , حديث و طب
 • مركز تحقيقات ارولوژي
 • مركز تحقيقات ايدز
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
 • مركز تحقيقات بانك فرآورده هاي پيوندي
 • مركز تحقيقات بهداشت روان
 • مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت
 • مركز تحقيقات بيماريهاي شغلي و طب كار
 • مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد
 • مركز تحقيقات پزشكي هسته اي
 • مركز تحقيقات پزشكي ورزشي
 • مركز تحقيقات تروما و پژوهشهاي جراحي
 • مركز تحقيقات توانبخشي
 • مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سلامت
 • مركز تحقيقات چشم پزشكي
 • مركز تحقيقات چشم پزشكي ايران
 • مركز تحقيقات داروسازي سنتي
 • مركز تحقيقات دندانپزشكي
 • مركز تحقيقات ديابت
 • مركز تحقيقات روانپزشكي
 • مركز تحقيقات روماتولوژي
 • مركز تحقيقات زيست فناوري
 • مركز تحقيقات سلولي ملكولي
 • مركز تحقيقات طراحي و توسعه دارو
 • مركز تحقيقات علوم دارويي
 • مركز تحقيقات علوم دارويي رازي
 • مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي (مجري پروژه تزريق سلول هاي شوآن براي درمان ضايعات نخاعي)
 • مركز تحقيقات غدد و متابوليسم
 • مركز تحقيقات قلب تهران
 • مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني و سر و گردن
 • مركز تحقيقات گياهان دارويي
 • مركز تحقيقات مادر،جنين و نوزاد
 • مركز تحقيقات محيط زيست
 • مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي
 • مركز تحقيقات نانو فنآوري
 • مركز تحقيقات نفرولوژي
 • مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند سلولهاي بنيادي
 • مركز رشد استعدادهاي درخشان
 • مركز ملي مطالعات اعتياد
 • مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي،طب اسلامي و مكمل
 • . مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني اطفال
 • پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم
 • پژوهشكده محيط زيست
 • مر كز تحقيقات اخلاق و تاريخ علوم پزشكي
 • مر كز تحقيقات دندانپزشكي
 • مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام
 • مركز پژوهشهاي سلامت مبتني بر مشاركت جامعه
 • مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي
 • مركز تحقيقات ارولوژي
 • مركز تحقيقات ارولوژي اطفال
 • مركز تحقيقات استئوپروز
 • مركز تحقيقات اكوكارديوگرافي قلب
 • مركز تحقيقات الكتروفيزيولوژي پايه
 • مركز تحقيقات الكتروفيزيولوژي قلب
 • مركز تحقيقات انگلهاي بومي ايران
 • مركز تحقيقات ايدز
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
 • مركز تحقيقات ايمونولوژي ملكولي
 • مركز تحقيقات آسيب شناسي و سرطان
 • مركز تحقيقات آلودگي هوا
 • مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي
 • مركز تحقيقات بازتواني اختلالات حسي، حركتي
 • مركز تحقيقات بانك فرآورده هاي پيوندي
 • مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر
 • مركز تحقيقات بهداشت روان
 • مركز تحقيقات بهداشت كار
 • مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت
 • مركز تحقيقات بيماري هاي اتوايميون تاولي
 • مركز تحقيقات بيماري هاي اتوايميون تاولي
 • مركز تحقيقات بيماريهاي دريچه قلب
 • مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني اطفال
 • مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني كودكان
 • مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد
 • مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد ايران
 • مركز تحقيقات بيماريهاي مغز و اعصاب
 • مركز تحقيقات پزشكي هستهاي
 • مركز تحقيقات پزشكي ورزشي
 • مركز تحقيقات تجويز و مصرف منطقي دارو
 • مركز تحقيقات ترميم ضايعات مغزي نخاعي
 • مركز تحقيقات تروما و پژوهشهاي جراحي
 • مركز تحقيقات تصويربرداري سلولي و مولكولي
 • مركز تحقيقات تغذيه با شيرمادر
 • مركز تحقيقات توانبخشي
 • مركز تحقيقات جراحي و پيوند قلب
 • مركز تحقيقات چشم پزشكي - بيمارستان رسول اكرم
 • مركز تحقيقات راديولوژي نوين و تهاجمي
 • مركز تحقيقات راديولوژي نوين و تهاجمي
 • مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان
 • مركز تحقيقات روانپزشكي
 • مركز تحقيقات روماتولوژي
 • مركز تحقيقات ريز فنآوري
 • مركز تحقيقات زيست فناوري
 • مركز تحقيقات زئونوز (بيماريهاي مشترك بين انسان و دام)
 • مركز تحقيقات سرطانهاي دستگاه ادراري تناسلي
 • مركز تحقيقات سوختگي
 • مركز تحقيقات طب تجربي
 • مركز تحقيقات طب كار ايران
 • مركز تحقيقات علوم سلولي ملكولي
 • مركز تحقيقات علوم قران، حديث و طب
 • مركز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سلامت
 • مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي
 • مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم - فيروزگر
 • مركز تحقيقات غدد و متابوليسم
 • مركز تحقيقات فناوري بيومديكال و رباتيك
 • مركز تحقيقات فيزيولوژي
 • مركز تحقيقات قلب تهران
 • مركز تحقيقات قلب و عروق شهيد رجايي
 • مركز تحقيقات كانسر
 • مركز تحقيقات كيفيت آب
 • مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني
 • مركز تحقيقات ليزر در دندانپزشكي
 • مركز تحقيقات مادر، جنين و نوزاد
 • مركز تحقيقات مداخلات قلبي عروقي
 • مركز تحقيقات مديريت اطلاعات سلامت
 • مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري
 • مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي
 • مركز تحقيقات مسموميتها
 • مركز تحقيقات مقاومتهاي ميكروبي
 • مركز تحقيقات مواد زائد جامد
 • مركز تحقيقات نفرولوژي
 • مركز تحقيقات نقشه برداري مغز
 • مركز تحقيقات نقص ايمني كودكان
 • مركز تحقيقات هماتولوژي ،انكولوژي و پيوند مغز استخوان
 • مركز ملي تحقيقات اعتياد
 • مركز تحقيقات ايمپلنت دنداني
 • مركز تحقيقات بيماريهاي شغلي و طب كار
 • مركز تحقيقات پوست و سلولهاي بنيادي
 • مركز تحقيقات تضمين كيفيت دارو
 • مركز تحقيقات جراحيهاي كم تهاجمي
 • مركز تحقيقات چشم پزشكي
 • مركز تحقيقات سرطان
 • مركز تحقيقات ضايعات نخاعي
 • مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني و سر و گردن
 • مركز تحقيقات گياهان دارويي
 • مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني
 • مركز تحقيقات ناهنجاريهاي رشد تكامل دهان سر و صورت
 • موسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#3
ارائه فرصتهاي عالي تحقيقاتي در زمينه پيشگيري و معالجه بيماريهاي خاص در ايران25بيمارستان آموزشي با بيش از 7050 تختخواب( بيمارستانهاي امام خميني، حضرت رسول اكرم، سينا، دكتر شريعتي، وليعصر، شهيد اكبرآبادي، شهيد مطهري، شهيد هاشمي نژاد، اميراعلم، فيروزگر، ضيائيان،بهارلو ، مركز طبي كودكان، حضرت علي اصغر، شفا يحيائيان، روانپزشكي ايران، حضرت فاطمه، بهرامي، فارابي، رازي، روزبه، آرش، ميرزا كوچك خان، مركز قلب تهران , و انستيتو كانسر).
 • بيش از 50 كتابخانه در دانشكدهها، مراكز تحقيقاتي، بيمارستانها و يك كتابخانه مركزي.
 • امكانات عالي ورزشي براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان
 • عوامل فوق در كنار تواناييها و تحرك متخصصين آن، دانشگاه علوم پزشكي تهران را يك مركز مهم شناخته شده در خاورميانه نموده است.
آموزشپذيرش دانشجو در 10 دانشكده در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد صورت ميگيرد.
مقطع كارشناسي طي 4 سال، كارشناسي ارشد 2 سال، دكتراي طب 7 سـال، دكتراي دندانپزشكي و داروسازي طـي 6 سال، دكتراي ساير رشتهها طي 4 سال ارائه ميگردد. مقاطع رزيدنتي و فلوشيب به صورت متغير بين 2 تا 4 سال ارائه ميشود.
سال تحصيلي به صورت دو ترم پاييز و بهاره برگزار ميگردد. شروع ترم پائيز از مهرماه و ترم بهار از اواخر بهمن ماه ميباشد.


روابط بين الملل


بخش روابط بينالملل در معاونت پژوهشي دانشگاه موافقت نامههاي متعددي را با دانشگاهها و سازمانهاي سراسر دنيا جهت گسترش مبادلات علمي و فرهنگي منعقد نموده است. از طريق دانشجوياني از ساير كشورها در اين دانشگاه مشغول به تحصيل شدهاند با برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بينالمللي متعدد، دانشگاه همه ساله مورد بازديد متخصصين و دانشمندان از ديگر كشورها قرار ميگيرد.
دانشگاه علوم پزشكي تهران آماده مشاركت در پروژههاي تحقيقاتي و همكاري با دانشگاههاي سراسر دنيا ميباشد و پذيراي تمامي دانش پژوهان در اين زمينه است.تلفن: 88926175 21 098
فاكس: 66419537 21 098
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#4
دانشکده ها

دانشکده بهداشت

دانشکده داروسازی

دانشکده پزشکی

دانشکده دندان پزشکی

دانشکده توانبخشی

دانشکده پرستاری و مامائی

دانشکده پیرا پزشکی

دانشکده طب سنتی

دانشکده فناوری نوین پزشکی

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

دانشکده مجازی
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#5
[عکس: 800px-TUMS5.JPG]دانشکده داروسازی

برای دیدن عکس در سایز واقعی خود یعنی 800 در 600 پیکسل ، اینجا کلیک کنید .
[عکس: 800px-UTEH_Pharm.jpg]


مرکز قلب تهران
زیر نظر دانشگاه تهران

برای دیدن عکس در سایز واقعی خود یعنی 800 در 536 پیکسل ، اینجا کلیک کنید .
[عکس: 800px-TUMS1.jpg]
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:


چه کسانی از این موضوع دیدن کرده اند
8 کاربر که از این موضوع دیدن کرده اند:
v.a.y (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۸:۳۲ ب.ظ)، ~ MoOn ~ (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۸:۲۷ ب.ظ)، farnoosh-79 (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۸:۳۶ ب.ظ)، Neda0077 (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۹:۰۲ ب.ظ)، آرام18 (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۸:۳۱ ب.ظ)، arnika (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۹:۰۸ ب.ظ)، elin45 (۲۹-۰۳-۹۵, ۰۸:۱۸ ب.ظ)، دخترعلی (۲۴-۰۸-۹۵, ۱۱:۰۴ ب.ظ)

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان