امتیاز موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
#1
قريب به 60 سال پيش هسته اوليه دانشگاه علوم پزشكي شيراز با تاسيس آموزشگاه عالي بهداري در سال 1325 به منظور تربيت متخصصين در طي دورههاي چهار ساله شكل گرفت. در سال 1328 اين آموزشگاه به دانشكده پزشكي تبديل گشته و در كنار ساير دانشكدههاي دانشگاه شيراز شروع به كار نمود. در سال 1332 آموزشگاه عالي پرستاري نمازي به عنوان دومين مجموعه تربيت كادر پزشكي تشكيل شد؛ كه اين آموزشگاه در سال 1355 به دانشكده پرستاري ارتقاء يافت.به دنبال اين دانشكده در فواصل ديگر ساير دانشكدههاي علوم پزشكي تشكيل گرديد.بدنبال تصويب لايحه تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به منظور اســتفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشــكي در جهت تأمين و تعميم بهداشــت،درمان ، آموزش و پژوهش،دانشــگاه علوم پزشكي شيراز از دانشــگاه شيراز جدا گرديد و از سال 1373 با ادغام ســازمانهاي منطقهاي بهداشـت و درمان اسـتانها در دانشــگاههاي علوم پزشــكي ، اين دانشــگاه تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس موجوديت يافت.
اكنون دانشگاه علوم پزشكي شيراز با بيش از 8000دانشجو و دستيار تخصصي ، 91رشته مختلف تحصيلي ، 539 عضو هيئت علمي و بيش از 18000 پرسنل بهداشتي ، درماني و پشتيباني علاوه بر تعليم و تربيت جوانان اين مرز و بوم ، مسئوليت تأمين بهداشت و درمان استان را نيز بر عهده دارد.
اين دانشگاه علاوه بر كيفيت مطلوب آموزشي و پژوهشي با انجام فعاليتهاي درماني پيچيدهاي نظير پيوند كبد ، قلب ، كليه و ديگر درمانهاي پيشرفته به بيماران و نيازمندان خدمت ارائه نموده و به عنوان يكي از بزرگترين و معتبرترين دانشگاههاي ايران و خاورميانه مشغول فعاليت مي باشد.
در حال حاضر هفت حوزه معاونت از قبيل : معاونت آموزشي ، بهداشتي ، پژوهشي ، پشتيباني ، دانشجويي فرهنگي ، درمان و غذا و دارو با همكاريهاي لازم مشغول به ارائه خدمات به مراجعان مربوطه مي باشند.
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
دانشگاه علوم پزشكي شيراز داراي 10 دانشكده از قبيل :
1- دانشكده بهداشت
2- دانشكده توانبخشي
3- دانشكده پزشكي
4- دانشكده پيراپزشكي
5- دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)
6- دانشكده داروسازي
7- دانشكده دندانپزشكي
8- دانشكده مديريت و اطلاع رساني
9- دانشكده پرستاري حضرت زينب لارستان
10- مجتمع آموزشي پزشكي گراشاست، كه هم اكنون در حال ارائه خدمات به جمع كثيري از دانشجويان در رشته هاي مختلف مي باشند.


خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#3
بيمارستان ها و درمانگاه هاي تابعه كه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي كنند ، عبارتند از :

درمانگاه شهيد مطهري ،

بيمارستان نمازي ، شهيد فقيهي ، حافظ ، چمران ، خليلي ، علي اصغر ، دستغيب ، قطب الدين ، حجازي ، زينبيه ، ابن سينا ، اعصاب و روان.
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#4
 • دانشكده پزشكي :
دانشكده پزشكي شيراز يكي از معتبرترين دانشكدههاي پزشكي كشور مي باشد كه با سابقه درخشان علمي ، محيط مناسبي را براي آموزش دانشجويان فراهم نموده است. اين دانشكده در سال 1328 تاسيس گرديد و در مدت فعاليت خود تا كنون فارغ التحصيلان متعددي را تحويل جامعه داده است كه بسياري از اين افراد جزء چهرههاي برتر علمي در سطح بين الملل بوده و به همين علت مورد پذيرش دانشگاههاي بزرگ به منظور امر تدريس و درمان قرار گرفته است. • دانشكده دندانپزشكي :
دانشكده دندانپزشكي شيراز با بيش از 40 سال سابقه درخشان علمي يكي از معتبرترين دانشكدههاي دندانپزشكي در كشور است كه مدارك تخصصي آن در مشهورترين دانشگاههاي خارج از كشور اعتبار دارد. اين دانشكده در سال 1348 به صورت مجموعه كوچكي در بيمارستانهاي مختلف وابسته به دانشگاه تاسيس شد و اولين گروه دانشجويان براي تحصيل در رشته دكتراي دندانپزشكي (D.M.D)در مهر ماه 1349 جهت تحصيل در رشته دكتراي حرفهاي دندانپزشكي پذيرش شدند. در سال 1364 اين دانشكده در ساختماني مستقل بنا گرديد و تاكنون دانشجويان و دكتراي زبده متعددي را تربيت كرده و تحويل جامعه داده است. • دانشكده داروسازي :
پس از تصويب شوراي انقلاب فرهنگي مبني بر ايجاد رشته داروسازي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز و طي مراحل قانوني در سال 1369 دانشكده داروسازي افتتاح و مورد بهرهبرداري قرار گرفت. • دانشكده بهداشت و تغذيه :
نخستين سنگ بناي دانشكده بهداشت در سال 1363 با تاسيس آموزشكده بهداشت عمومي در شهرستان كوار و پذيرش دانشجو در دو رشته آمار و مدارك پزشكي و بهداشت عمومي در مقطع كارداني بنا نهاده شد. در سال 1367 تاسيس دانشكده بهداشت به تصويب رسيد و اين دانشكده در دو محل شيراز و كوار آموزش بهداشت در زمينههاي مختلف را بر عهده گرفت. • دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمة (س) :
احداث ساختمان اين دانشكده در سال 1328 در فضايي باز و گسترده شروع گرديد و از سال 1332 فعاليت آموزشي آن به صورت متمركز و با عنوان « آموزشگاه عالي پرستاري » آغاز شد. سپس در سال 1361 با بازگشايي دانشگاهها ، تحت عنوان مدرسه عالي پرستاري حضرت زينب (س) به فعاليت خود ادامه داد و در سال 1365 با اضافه شدن رشته مامايي و افزايش تعداد دانشجويان ، اين مركز به دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س) ارتقاء يافت. • دانشكده علوم توانبخشي :
دانشكده توانبخشي شيراز يكي از معروفترين دانشكدههاي اين رشته در كشور است و تربيت نيروهاي متخصص و متعهد را براي درمان بيماران نيازمند و آموزش بر عهده دارد. اين دانشكده در سال 1356 با نام موسسه عالي فيزيوتراپي تاسيس گرديد. مدرسه عالي فيزيوتراپي در سال 1368 به دانشكده توانبخشي تبديل گرديد و شروع به فعاليت كرد. • دانشكده پيراپزشكي :
پيش از جدا سازي دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان آموزش پزشكي فعاليت آموزشي رشته هاي تحصيلي راديولوژي و علوم آزمايشگاهي زير نظر دانشكده پزشكي بود. از سال 1366 آموزشكده عالي علوم آزمايشگاهي بهداري و اين آزمايشگاه با هم ادغام گرديد و دانشكده پيراپزشكي راه اندازي شد. اين دانشكده در فضاي زيباي خود علاوه بر دانشجويان اختصاصي خويش همه ساله پذيراي دانشجويان ساير دانشكدهها جهت ارائه دروس عمومي مي باشد. • دانشكده مديريت و اطلاع رساني :
دانشكده مديريت واطلاع رساني پزشكي شيراز در سال 1380 با هدف تربيت نيروهاي كاردان وكارشناس مدارك پزشكي ،كارشناس مديريت خدمات بهداشتي و درماني وتأمين نيازهاي تخصصي وپژوهشي در سطح دانشگاهها و ساير مؤسسات بهداشتي درماني كشور ، فعاليت خود را آغاز نمود .دانشکده علوم پزشکی لارستان :
اين دانشكده در سال 1366 در شهر لار تاسيس گرديد، و هم اكنون به تربيت دانشجويان در رشته پرستاري مي پردازد. همچنين با توجه به امكانات گسترده آموزشي در اين دانشكده در رشته بهداشت دانشجو مي پذيرد. • دانشکده علوم پزشکی گراش :
تاسيس مجتمع آموزش علوم پزشکی گراش در سال 1368 توسط شوراي محترم گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشورمورد موافقت اصولي قرار گرفت .کلنگ اين مجتمع در سال 1369 با حضور دکتر ملک زاده وزير وقت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به زمين زده شد . اين مجتمع در زمينی به مساحت يکصد و هشتاد هکتار در قسمت شمالی شهر گراش بنا شده است . زير بنای در حال ساخت حدود 43600 متر مربع می باشد همچنين مساحت فضای سبز مجتمع بيش از 26 هکتار می باشد که 13000 اصله درخت شامل نخل ، مرکبات و درختان غير مثمر کاشته شده است . کل هزينه ای که تاکنون صرف اين مجتمع گرديده است بالغ بر هفتاد ميليارد ريال می باشد که به همت و همياری بيش از ششصد نفر از اهالی خير انديش و نيکوکار شهر گراش صورت پذيرفته است .
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#5
[عکس: Red_Crescent_Shiraz2.JPG]
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:


چه کسانی از این موضوع دیدن کرده اند
3 کاربر که از این موضوع دیدن کرده اند:
~mahdis~ (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۸:۱۶ ب.ظ)، ~ MoOn ~ (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۸:۱۰ ب.ظ)، farnoosh-79 (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۸:۳۶ ب.ظ)

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان