امتیاز موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
دانشگاه علوم پزشکی قم
#1
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم

دانشگاه علوم پزشكي قم همزمان با استان شدن قم در سال 1375 و با ارتقاي شبكه بهداشت و درمان قم كه تا آن زمان، به عنوان يكي از مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت ميكرد و متولي امور بهداشتي و درماني قم بود، به عنوان دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم شكل گرفت. همزمان، موافقت اصولي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ايجاد دانشكدههاي پرستاري و بهداشت اعلام گرديد، تا اينكه در سال 1376 با پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي پرستاري، فعاليت آموزشي دانشكده رسماً آغاز شد. پس از آن، در سال 1377، شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با پذيرش دانشجو در رشته كارداني بهداشت محيط موافقت نمود و نخستين گروه از اين دانشجويان در بهمنماه 1378 مشغول به تحصيل شدند. مرحله بعد، آموزشي شدن شش بيمارستان تابعه دانشكده، شامل بيمارستانهاي حضرت زهرا (س)، كامكار عربنيا، نكويي هدايتي، كودكان فاطمي سهاميه و ايزدي، حضرت معصومه و تبديل آنها به مراكز آموزشي درماني بود كه در سال 1379به تصويب وزارت متبوع رسيد. سپس، پذيرش دانشجو در رشته هاي كارداني اتاق عمل و كارداني بهداشت حرفه اي در سال 1381 مورد موافقت شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي قرار گرفت.ساختار

رئيس دانشگاه به همراه شش معاون خود، شامل معاون آموزشي پژوهشي، معاون دانشجويي و فرهنگي، معاون امور درمان، معاون امور دارو و غذا، معاون بهداشتي و معاون توسعه مدیریت ومنابع ارکان اصلی مدیریتی دانشگاه را تشکیل میدهند. رؤساي دانشكدهها نيز توسط رئيس دانشگاه تعيين و منصوب ميگردن د و با هماهنگي با معاونت آموزشي به اداره دانشكدهها ميپردازند. همچنين، رؤساي مراكز آموزشي درماني نيز توسط رئيس دانشگاه و از ميان اعضاي هيأت علمي انتخاب و منصوب ميشوند.
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
دانشکده ها


 • دانشکده پزشکی

 • دانشكده دندانپزشكي

 • دانشکده بهداشت

 • دانشکده پرستاری و مامایی

 • دانشكده پيراپزشكي
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#3
بیمارستانهای آموزشی


 • کامکار - عرب نیا

 • نکوئی - هدایتی

 • حضرت زهرا (س)

 • حضرت فاطمه معصومه (س)

 • شهید بهشتی

 • ایزدی
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#4
دانشکده پزشکی قم واحدی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم می باشد که آموزش و تربیت دانشجویان پزشکی دانشگاه را برعهده دارد.

تاريخچه
دانشگاه علوم پزشكي قم همزمان با استان شدن قم در سال 1375 و با ارتقاي شبكه بهداشت و درمان قم كه تا آن زمان، به عنوان يكي از مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت ميكرد و متولي امور بهداشتي و درماني قم بود، به عنوان دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم شكل گرفت. همزمان، موافقت اصولي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با ايجاد دانشكدههاي پرستاري و بهداشت اعلام گرديد، تا اينكه در سال 1376 با پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي پرستاري، فعاليت آموزشي دانشكده رسماً آغاز شد.

تأسيس دانشكده پزشكي قم با تصويب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي در سال 1382 مبني بر موافقت با پذيرش يك دوره دانشجوي پزشكي و به دنبال آن، موافقت نهايي با تأسيس دانشكده پزشكي در مردادماه 1383صورت گرفت.
نخستين گروه از دانشجويان رشته پزشكي دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در مهرماه 1383 پذيرش و مشغول به تحصيل شدند. سرانجام، با درخواست رئيس دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم، شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي در تاريخ 12/10/1383 رأي موافق خود را با ارتقاي دانشكده به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم اعلام كرد.
اين امر نقطه عطفي در تاريخ فعاليتهاي مربوط به بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در استان قم به حساب ميآيد كه ميتواند زمينهساز تحولي بزرگ بوده و با همت و پشتكار دستاندركاران و همراهي اساتيد و دانشجويان، رشد سريعتر و اصوليتر دانشگاه به ويژه در حوزه آموزش پزشكي را موجب شود.
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#5
معرفی دانشکده بهداشت

معرفی دانشکده: دانشکده بهداشت از بهمن ماه 1378 با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت محیط شروع به فعالیت کرد.سپس از سال تحصیلی 83 – 82 اقدام به پذیرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت حرفه ای نمود. از بهمن ماه 1384 نیز دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط پذیرفته شده و مشغول به تحصیل گردیدند و پس از آن در بهمن ماه 1385 دوره شبانه رشته کاردانی بهداشت محیط نیز دایر گردید. در حال حاضر،ایجاد دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای نیز در دست پیگیری بوده و از اولویت های برنامه توسعه دانشکده می باشد. قبولی اکثریت بیش از 70% دانش آموختگان این دانشکده در آزمون ورودی کارشناسی و نیز راهیابی جمعی از آنان به دوره کارشناسی ارشد از افتخارات این دانشکده و د انشگاه و مهر تاییدی بر موفقیت و تلاش مستمر اساتید و کارکنان دانشکده به رغم محدودیت های موجود می باشد.
از مهرماه سال تحصیلی 89 – 88 نیز دانشجویان دوره کارشناسی ارشد بهداشت محیط در این دانشکده پذیرفته شده و مشغول به تحصیل می باشد.
در سالهای اخیر با خرید تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی بسیار مناسب و پیشرفته آزمایشگاه های این دانشکده به خوبی تجهیز و جهت خدمت دهی بیشتر به امر آموزش و پژوهش آماده گردیده اند.
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#6
معرفی دانشکده پرستاری و مامایی

گذری بر تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی قم

اين دانشكده براي نخستين بار در سال ١٣٧٦ اقدام به پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي پرستاري
نمود. در آن زمان ساختمان دانشكده در مركز آموزشي درماني نكويي هدايتي مستقر بود. در سال بعد،
اين دانشكده به محل فعلي دانشكده پزشكي منتقل گرديد و سپس مکان شهر قائم براي آن در نظر گرفته
شد. و در حال حاضر هم اين دانشکده به محل قبلي بيمارستان كودكان (واقع در خيابان ساحلي ) منتقل
شده است . لازم به ذكر است كه در اين دانشكده از سا ل 1385 پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي ناپيوسته
مامايي نيز آغاز گرديد.
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#7
تصویری از دانشکده


برای دیدن عکس در سایز واقعی خود یعنی 948 در 712 پیکسل ، اینجا کلیک کنید .
[عکس: daneshgah.jpg]
برای دیدن عکس در سایز واقعی خود یعنی 948 در 712 پیکسل ، اینجا کلیک کنید .
[عکس: daneshgah.jpg]
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:


چه کسانی از این موضوع دیدن کرده اند
1 کاربر که از این موضوع دیدن کرده اند:
~ MoOn ~ (۱۴-۰۵-۹۴, ۰۳:۱۰ ب.ظ)

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان